Değer


 

TurkMarin’in, bir mühendislik ve yönetim hizmet şirketi olarak, Türk savunma sanayi değer zincirindeki rolünün gerektirdiği katma değer şu şekilde tanımlanmaktadır:

TurkMarin değer tanımı aşağıda görüldüğü şekilde ifade edilmektedir: