Konfigürasyon Yönetimi / Kalite Yönetimi

 

 

Gemi konfigürasyonunda yer alacak her türlü Malzeme, Cihaz, Sistem ve Ekipmanın tasarım dokümanlarında belirtilen nitelik ve nicelikleri ile kalite gereklerine uygun olarak üretilmeleri, Montaj, Test ve Tecrübe edilmelerine yönelik ilgili kural, düzenleme ve standartların dokümante edilmesi ile başlayan Konfigürasyon ve Kalite Yönetimi süreçleri kapsamında, TurkMarin, bünyesinde bulunan uzman personel ile söz konusu hizmetleri müşterilerine sunabilmektedir.

Bu hizmetler, Gemi İnşa sürecinin ilerleyen aşamalarında, tedarik şartnamelerinin uygunluğunu, tedarik edilen ürünün uygunluğunu, ürünün tedarik edilmesi ile birlikte temin edilen üretici bilgilerinin Konfigürasyon Yönetimi dokümantasyon yapısı içerisindeki ilgili dokümanlara ithal edilmesini, konfigürasyonda değişiklik gerektiği takdirde, Kontrat ve Proje Teknik dokümanları seviyelerinde gerekli değişiklik süreçlerinin ayrı ayrı gerçekleştirilmesini / yönetilmesini ve geminin teslim aşamasında nihai konfigürasyonu hakkında tüm bilgileri içeren dokümanların hazırlanarak ilgili taraflara sunulmasını da kapsamaktadır.

Konfigürasyon Yönetiminin amacı konfigürasyon tanımlamasını, kontrolünü, durum değişikliklerini ve auditlerini kullanarak ürünlerin entegrasyonunu sağlamak ve korumaktır.

Konfigürasyon Yönetimi Nedir?

 Aşağıda sıralanan teknik ve yönetimsel direktiflerin uygulandığı ve gözlemlendiği bir disiplindir:

Konfigürasyon Yönetimi Süreci Şunları İçerir:

Tedarik edilen ürünler hem ürünü sağlayanlar hem de proje grubu tarafından konfigürasyon kontrolüne alınabilir. Konfigürasyon Yönetimine alınacak tedarikler, tedarikçi ile bir anlaşma yapılarak saptanmalı, bilgilerin tam ve tutarlı olduğundan emin olmak için metotlar geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.