Yetenek YapımızTurkMarin’in yetenek yapısının omurgasını, geçtiğimiz dönemlerde tamamlanan Gemi İnşa projelerinde aktif ve etkin roller almış kurucu ortaklarının tecrübe birikimi oluşturmaktadır.

Sözü edilen birikim, tek bir alanda olmayıp, bir arada kollektif olarak da anlam ifade eden, “tamamlayıcı” yetenek grupları içermektedir.

Yetenek yapısı içinde, Gemi İnşa, Makine, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği disiplinleri ile, Proje Yönetim, Entegrasyon Yönetimi, ELD, Sistem Mühendisliği gibi uzmanlık alanları bir arada yer almaktadır.

30 yılı yurtdışında olmak üzere, toplam 125 yılı aşkın sektörel tecrübe birikiminin yaklaşık 2/3’ü  Askeri Endüstri Kuruluşlarında, kalan 1/3’ü ise Sivil Sektörde oluşmuştur.