Değer


 

TurkMarin’in, bir mühendislik ve yönetim hizmet şirketi olarak, Türk savunma sanayi değer zincirindeki rolünün gerektirdiği katma değer şu şekilde tanımlanmaktadır:

  • İcraatta Mükemmellik (Excellence in Execution):  Tanımlı bütçe ve zaman hedeflerine uyarak, belirlenmiş kalite standartlarında iş ve hizmet üretmek,

  • İleri Görüşlü ve Esnek Yönetim: Son kullanıcının harekat ihtiyaçları ve tehdit tanımı çerçevesinde ihtiyaç duyulacak hizmeti önceden görerek hazırlıklı olmak ve ihtiyacın gerektirdiği sunumu kusursuz verebilmek için esnek yönetim yapılarına sahip olmak,

  •  Rekabetçilik: Yeteneklerini dünya standardında tutarak, dış pazarlarda da aranan bir servis sağlayıcısı olmak, diğer ihracatçı Türk savunma sanayi şirketlerine hizmet sunabilmek.

TurkMarin değer tanımı aşağıda görüldüğü şekilde ifade edilmektedir: