Konsept / Kontrat Gemi Tasarımı

Gemiler ihtiyaca göre tasarlanır. Burada temel olarak karşılanacak gereksinimler;

  • Müşteri tarafından bir teknik şartname veya isterler listesi,
  • Uyulması ve karşılanması gereken uluslar arası kurallar (IMO, SOLAS, MARPOL gibi)
  • Uyulması ve karşılanması gereken bayrak sahibi ülke kurallarıdır.

TurkMarin, yukarıda sıralanan isterler ve kurallara uygun olarak geminin konsept/kontrat tasarımını yapmaktadır. Bunun içine;

  • Genel yerleşim,
  • Performans özellikleri
  • Sistemlerin belirlenmesi ve imalatçı listeleri
  • Tahrik ve destek sistemleri önerileri
  • Seyir ve muhabere sistem önerileri
  • Özel maksatlı ekipman önerileri

yer alacaktır. Yapılan çalışmalar bunlarla sınırlı olmayıp, müşteri isterlerini karşılayacak resim, çizim ve hesaplar hazırlanabilecektir.

 

Lines Plan

 

 

 

Direnç Eğrileri

 

 

3D Model