Elektromanyetik Tasarım

 

TurkMarin, Ingegneria Dei Sistemi (IDS) firması tarafından geliştirilmiş ve İtalyan Donanmasında hizmet veren birçok geminin Elektromanyetik Tasarımında kullanılmış olan “Ship EDF”simülasyon ortamını kullanarak Elektromanyetik Tasarım ile ilgili hizmetleri yerine getirme yeteneğini kazanmıştır. İtalyan Donanmasında hizmette olan gemilerin yanı sıra, NATO üyesi ülkelerin birçok muharip Deniz Platformlarının Elektromanyetik Tasarım ve analizleri de Ship EDF ile yapılmıştır.

GEMİLERDE ELEKTROMANYETİK (EM) PROBLEMLER:

Sınırlı çalışma ve yerleşim alanı oluşturan bir Harp Gemisinde, birlikte çalıştırılacak Elektronik Sistemlerin çokluğu ve bu sistemlerle birlikte personel, yanıcı ve patlayıcıların da olacağı bir gerçektir. Buradan hareketle problemin, tek tek Sistem/Cihaz bazında ele alınması yerine, geminin tümünü kapsayan bir Elektromanyetik Tasarıma gidilmesi suretiyle bütünleşik yapıda ele alınması ve çözüm oluşturulması zorunluluk haline gelmiştir.  

 Bir harp gemisi konfigürasyonunda bulunan Elektronik Sistemlerin birbirleri ile ve/veya personel, yanıcı ve patlayıcılarla elektromanyetik etkileşime girmesi probleminin yaşanması halinde görevin etkinliği doğrudan olumsuz yönde etkilenecektir. Problemlerin tasarım aşamasında yapılacak analizler neticesinde önceden görülerek, çözümlerinin bulunması ve bu çözümlerin dizayn çalışmalarına yansıtılması suretiyle erken aşamalarda çözülmesi yerine, geminin hizmete girişi sonrasında “yaşanılarak” görülmesi, maliyetli, tehlikeli ve bazı hallerde de geri dönüşü olmayan durumlar olarak karşımıza çıkabilmektedirler.

Tüm bu olumsuzluklardan kaçınabilmek için, harp gemisinin EM Tasarımı, Geliştirilmesi ve Risk Analizi süreçlerinin de, Gemi Tasarım süreçlerine dahil edilerek, Gemi İnşa safhalarına paralel olarak yürütülmelidir.


 

Geminin Ön Tasarımı (Kontrat Tasarımı) ile birlikte başlayan ve bunu takiben tüm tasarım safhalarında paralel olarak, TurkMarin tarafından simülasyon ortamında yapılacak Elektromanyetik Analizler, problem sahalarının önceden tespit edilmesini sağlayacak, çözümlerin oluşturulmasına imkan verecek ve önerilerin yine model üzerinde denenerek en etkin çözümün uygulanmasına olanak sağlayacaktır.