Radar Kesit Alanı Analiz , İyileştirme ve Ölçümleri

 

 

RKA, bir cismin veya platformun bir radardaki gorunurluk miktarı veya elektromagnetik (EM) dalgalar olan radar sinyallerini yansıtma miktarı olarak tanımlanabilir. RKA şu şekilde ifade edilebilir :

Hedefin fiziksel boyutu radarın çalıştığı frekansa ilişkin dalga boyu ile kıyaslandığında ne kadar büyük olursa, elde edilen RKA değeri de o kadar artacaktır. Bununla beraber hedefin geometrik yapısı da çok büyük önem taşımaktadır. Hedef gelen radar sinyalini aynı doğrultuda geri yansıtacak bir geometriye sahipse, beklenen RKA değerleri daha yüksek olacaktır. Ancak, hedef gelen radar sinyallerini radara değil de, farklı yönlere saçacak özel bir geometriye sahip ise, beklenen RKA değerleri düşük olacaktır. Bunun yanında hedefe hangi açıdan bakıldığı ve hedefin hangi malzemeden yapıldığı da önem taşır. Hedef teorik olarak mükemmel iletken (PEC) yapıda ise, gelen radar sinyalini olduğu gibi geri yansıtacaktır. Ancak hedef teflon gibi daha kayıplı bir malzemeden yapılmış ise, hedeften geriye yansıyan sinyal oranı PEC yapıya sahip hedefteki kadar yüksek olmayacaktır.  Örnek simülasyon 10 GHz frekansında, 0.5m x 0.5m x 0.5m boyutlarına sahip mükemmel iletken (PEC) bir küpün RKA analizidir.

   

Cisme x-y düzleminde birer derece aralıklarla çarpacak şekilde düzlem dalga tanımlandıktan sonra yapılan simülasyon sonucunda elde edilen RKA paterni aşağıda verilmiştir .  

Görünmezlik teknolojilerinin büyük önem kazandığı günümüz savunma sanayisinde hava veya deniz platformunun RKA’sını düşürmeye yönelik yapılan çalışmalar hayati bir önem taşımaktadır. Platform geometrisine son derece bağımlı olan RKA’nın azaltılması tasarım sırasında alınacak önlemlerle azaltılabilmektedir. Tasarım spiraline Elektromanyetik Tasarımın dahil edilmesi ile RKA’yı azaltıcı yansıtıcı yüzey değişiklikleri yapılabilecek, bu değişikliklerin etkileri simülasyon ortamında görülebilecek ve optimum RKA elde edilen form ile gemi inşa edilebilecektir.

Platform formunda değişikliklerin yapılamadığı durumlarda geliştirilecek malzemelerle radar sinyallerinin emilmesi sağlanmakta yansıma azaltılmaktadır. Bu malzemelerin etkileri yapılan simülasyonlarda görülebilmektedir.

Geminin inşasını takiben yapılacak deniz tecrübelerinde geminin gerçek RKA’sı TurkMarin tarafından ölçülebilecek ve tasarım esnasında yapılan simülasyonların gerçeklemesini denizde yapılabilecektir.