Test & Tecrübe Yönetimi

 

 

Gemi İnşa projelerinin tasarım ve performans kriterlerine, ilgili kural ve standartlar ile müşteri isteklerine uygunluğunun Ölçülmesi, Tespit Edilmesi, Dokümante Edilmesi ve Belgelenmesi bağlamında ilgili tüm hizmetleri kapsamlı bir şekilde tersane veya gemi sahibine sunabilmektedir.

Gemi İnşa projesinin tasarım safhalarından itibaren başlatılabilecek bu süreç kapsamında;

Projenin kontratı ve tasarım dokümanları kapsamında ortaya konulan gemi performans değerlerinin,

  •  Gemin Konfigürasyonunda yer alan her türlü sistem ve cihazın performans değerlerinin,
  •  Gemi Konfigürasyonunda yer alan Sistem ve Cihazların gemiye Mekanik ve Elektrik entegrasyonlarının yapılmasından sonraki performans değerlerinin,
  •  Gemi Konfigürasyonunda yer alan ve birbirleri ile etkileşimli çalışacak olan sistemlerin Sistem-Sistem entegrasyonları sonrasındaki performans değerlerinin,
  •  Gemi donatımında kullanılan her türlü malzemenin İlgili Kural ve Standartlara uygunluğuna yönelik kriterlerin,

ilgili Mühendislik Disiplinlerinin gerektirdiği metodlar kullanılarak tespit edilmesi, nasıl ve hangi şartlar altında test edileceklerinin Test Spesifikasyonları ve Test Protokolleri halinde doküman setleri olarak hazırlanması, Klas Kuruluşu gerekleri de dikkate alınarak inşa sürecinde uygulanacak her türlü test ve kontrollerin (*)planlanması, ilgili taraflarla koordine edilerek uygulanması, limanda ve seyirde yapılması gereken Test ve Tecrübelerin planlanması ve uygulanması ve nihayetinde tüm bu değinilen test, tecrübe ve kontrollerin sonuçlarının dokümante edilerek ilgili taraf ve otoritelere sunulması hizmetlerimiz kapsamında yer almaktadır.

 

(*) Üretici tesislerinde gerçekleştirilmesi gereken fabrika kabul testleri, üretici ve tersane dışında özel altyapı gerektiren tesislerde gerçekleştirilmesi zorunlu olan testler, inşa sürecinde tersanede uygulanması gereken test ve kontroller, liman test ve tecrübeleri, seyir test ve tecrübeleri gibi.