Konfigürasyon Yönetimi / Kalite Yönetimi

 

 

Gemi konfigürasyonunda yer alacak her türlü Malzeme, Cihaz, Sistem ve Ekipmanın tasarım dokümanlarında belirtilen nitelik ve nicelikleri ile kalite gereklerine uygun olarak üretilmeleri, Montaj, Test ve Tecrübe edilmelerine yönelik ilgili kural, düzenleme ve standartların dokümante edilmesi ile başlayan Konfigürasyon ve Kalite Yönetimi süreçleri kapsamında, TurkMarin, bünyesinde bulunan uzman personel ile söz konusu hizmetleri müşterilerine sunabilmektedir.

Bu hizmetler, Gemi İnşa sürecinin ilerleyen aşamalarında, tedarik şartnamelerinin uygunluğunu, tedarik edilen ürünün uygunluğunu, ürünün tedarik edilmesi ile birlikte temin edilen üretici bilgilerinin Konfigürasyon Yönetimi dokümantasyon yapısı içerisindeki ilgili dokümanlara ithal edilmesini, konfigürasyonda değişiklik gerektiği takdirde, Kontrat ve Proje Teknik dokümanları seviyelerinde gerekli değişiklik süreçlerinin ayrı ayrı gerçekleştirilmesini / yönetilmesini ve geminin teslim aşamasında nihai konfigürasyonu hakkında tüm bilgileri içeren dokümanların hazırlanarak ilgili taraflara sunulmasını da kapsamaktadır.

Konfigürasyon Yönetiminin amacı konfigürasyon tanımlamasını, kontrolünü, durum değişikliklerini ve auditlerini kullanarak ürünlerin entegrasyonunu sağlamak ve korumaktır.

Konfigürasyon Yönetimi Nedir?

 Aşağıda sıralanan teknik ve yönetimsel direktiflerin uygulandığı ve gözlemlendiği bir disiplindir:

 • Konfigürasyon biriminin fonksiyonel ve fiziksel karakteristiklerinin tanımlanması ve dokümante edilmesi,
 • Bu karakteristiklerdeki değişikliklerin kontrol edilmesi,
 • Değişiklik sürecini ve uygulanan statüleri kaydetme ve raporlama,
 • Belirlenen gerekliliklerin sağlandığını ve tamamlandığını doğrulama.

Konfigürasyon Yönetimi Süreci Şunları İçerir:

 • Belirlenen zamanlarda, seçilen ürünlerin anahatlarını oluşturacak konfigürasyonun tanımlanması,
 • Konfigürasyon birimlerindeki değişimleri kontrol edilmesi, 
 • Konfigürasyon yönetimi altındaki ürünlerin oluşturulması için gerekli şartların oluşturulması ya da sağlanması,
 • Anahatların bütünlüğünün sağlanması,
 • Tam durum (statü) ve halihazırda varolan konfigürasyon bilgisinin geliştiricilere, kullanıcılara ve müşteriye sağlanması.

Tedarik edilen ürünler hem ürünü sağlayanlar hem de proje grubu tarafından konfigürasyon kontrolüne alınabilir. Konfigürasyon Yönetimine alınacak tedarikler, tedarikçi ile bir anlaşma yapılarak saptanmalı, bilgilerin tam ve tutarlı olduğundan emin olmak için metotlar geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.

 • SG 1 Ana Çizgi (Baseline) Oluşturma

  • SP 1.1 Konfigurasyon Elemanlarının Tanımlanması
  • SP 1.2 Konfigurasyon Yönetim Sistemi Oluşturulması
  • SP 1.3 Ana Çizgi Belirleme

 • SG 2 Değişiklik Takibi ve Kontrolü

  • SP 2.1 Değişiklik Önerileri Takibi
  • SP 2.2 Konfigurasyon Elemanlarının Kontrolü

 • SG 3 Entegrasyon Sağlanması

  • SP 3.1 Konfigurasyon Yönetimi Kayıtlarının Sağlanması
  • SP 3.2 Konfigurasyon Auditlerinin Yapılması