Çevre Politikası

 

 

 

TurkMarin;

  • Çevre duyarlılığımızın gereklerini yerine getirmek amacıyla; çevresel amaç ve hedeflerin periyodik olarak belirlenmesi, gerçekleştirilmesi ve düzenli olarak gözden geçirilmesi ile Çevre Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı;
  • Çevre konusunda yükümlü bulunduğumuz tüm Yasal ve Diğer zorunluluklara uymayı;
  • Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri kontrol altında tutarak çevreye vereceğimiz zararı ve faaliyetlerimiz sırasında geliştirilmiş uygun teknolojiler kullanarak çevreye vereceğimiz etkileri en aza indirmeyi;
  • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamayı, geri kazanımla ilgili çalışmalar yaparak atık miktarını, hammadde ve enerji tüketimlerini azaltmayı;
  • Çevre bilincini ve çevreyi koruma adına yaptığımız çalışmaları, Çalışanlarımız, Müşterilerimiz, İş Paydaşlarımız, Tedarikçilerimiz ve Toplum ile paylaşmayı Yaşam felsefesi olarak beninsenmesini sağlamayı, çevresel duyarlılığı arttırmak için ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermeyi;
  • Çevre kirliliğini önlemek amacıyla kirletici atığı kaynağında azaltmak, tekrar kullanmak veya geri kazanmak için çalışmalar yapmayı;
  • Sürekli gelişen sistemimizle çevre korumayı hizmet kalitesi ve gereksiz kaynak kullanımını önleyici faaliyetleri ile birlikle uygulayan şirket olmayı; taahhüt eder.