Ne Yaparız

Bir yandan Gemi İnşa Sanayinin Savunma Projelerinde yer almasını sağlayıcı yönde girişimlerin hız kazandığı, öte yandan ise Deniz Platformlarında yer alan silah/elektronik sistemlerin yerli firmalar tarafından geliştirilmesi ve üretilmesi yönünde yeni yapılanmalara gidildiği bu dönemde, ihtiyaç duyulan ve TurkMarin’in cevap vermeyi hedeflediği uzmanlık alanları şu şekilde belirlenmiştir;

 • Sistem Mühendisliği çalışmaları,
 • Tasarım ve Tanımlama Hizmetleri Yönetimi,
 • Malzeme Refakat Hizmetleri ve Malzeme Yönetimi, ELD Yönetimi,
 • Sistem-Sistem ve özellikle Gemi-Sistem Entegrasyon Yönetimi,
 • Test & tecrübe yönetimi,
 • Gemi İnşa Proje Yönetimi.  

Güçlü bir yetenek kümesi olarak TurkMarin’in yukarıda sıralanan uzmanlık alanlarında servis sunması, Değer Zinciri tanımında yer alan Taahhüt ve Teknoloji Firmaları ile  Tersaneler gibi, Savunma Sanayimizde aktif olan  birçok şirket ve kuruluşa bir anlam ifade etmiş bulunmaktadır.   Değer Zinciri   Böylece TurkMarin;

 • Sıralanan konularda yetenek yapısı oluşturmakta Tersaneler için Maliyet-Etkin bir çözüm ortağı anlamına gelmektedir.
 • Deniz platformları projelerinde Entegratör roller üstlenen değerli şirketlerimiz için, ilk proje safhalarından itibaren (İster Analizleri ve benzeri Sistem Mühendisliği faaliyetleri gibi) iş paylaşılabilir bir yetenek grubu oluşturmaktadır.
 • SSM’nın da tercih edeceği yabancı teknoloji firmaları için, gerek Teknoloji Transferi Programlarının Yönetimi, gerekse Ortak Geliştirme ve Yatırım Projelerinin Oluşturulması ve Yönetimi için gerek duyacakları hizmetleri temin edebilecekleri bir yerel servis sağlayıcı olarak algılanmaktadır.
 • Tasarım  Yönetimi, ELD Yönetimi gibi “niche” alanlarda kurumsal birikim sağlayarak, her türlü tedarik projesinde SSM yada yüklenicileri için anlam ifade edebilecektir.
 • Askeri tersanelerin yeniden boyutlandırılması ve gündemde olan yeni bakım, onarım konseptleri çerçevesinde, her türlü Gemi İnşa, Onarım, Modernizasyon benzeri projelerde, SSM ya da yüklenicileri adına Yönetim Hizmetleri icra edebilecek bir yetenek yapısı sunmaktadır.