Proje Kontrol Ofisi

 

 

TurkMarin Uzman Mühendisleri, projenin gerçekleştirileceği tersanede konumlanarak, tüm İnşa Süreçlerinin ilgili Sözleşme, Tasarım Dokümanları, Kural ve Standartlara uygunluğunun denetlemekte ve ilerleme raporlarını hazırlayarak gemi sahibine sunmaktadır. Gemi İnşa süreci ile ilgili olarak yürütülecek görevlerden bazıları:

  • Sözleşme'nin başarıyla tamamlanmasını sağlamak için Tasarım, Geliştirme, Üretim Faaliyetleri ve Teslimatlar dahil, Sözleşme'ye ilişkin tüm faaliyetleri izlemek ve kontrol etmek,
  • Üretim ve geliştirme dokümanlarını, Kalite Temin / Kalite Kontrol (QA/QC), Muayene / Test ve Konfîgürasyon Kontrol Faaliyetlerini Sözleşme'ye uygunluğu yönünden incelemek, değerlendirmek ve muayene etmek ve tespit edilen herhangi bir eksikliği ve/veya aksaklığı rapor etmek,
  • Gemi'ye ilişkin olarak Konfîgürasyon Kontrol Kurulu'na katılmak,

Gemi İnşa Proje Yönetimi

 

 

TurkMarin ticari Gemi İnşa programlarına değer sunabilecek özel uzmanlıkları bünyesinde toplayacak şekilde oluşturulmuştur.  Özellikle yüksek katma değer gerektiren Gemi İnşa projeleri ile ilgilenen tersanelere karlılık seviyesinin düşürülmeden verimliliklerinin maksimize edilmesine yönelik hizmetler sunulabilmektedir. TurkMarin’in sunduğu bu hizmetler, tersanelerin yanı sıra, sipariş veren gemi sahiplerine de, gemilerini vaktinde, kalitesinde ve planlanan bütçeler dahilinde teslim almaları bakımından bir değer ifade edebilmektedir.

Proje Yönetimi başlığı altında sunulan hizmetlerin ana başlıkları;

  • İnşanın yönetimi,
  • Alt yüklenici yönetimi,
  • Kalite Yönetimi (Kalite Güvence ve Kalite Kontrol),
  • Tedarik yönetimi,
  • Test ve tecrübe yönetimi

TurkMarin uzmanlık alanlarına giren bu hizmetlerin sunumu, Gemi İnşa projelerinin planlanan vaktinde, bütçesinde ve tanımlı Kalite Standartlarına uygun olarak müşteriye teslim edilmesinde anahtar rol oynamaktadır.

Alt Kategoriler

Proje Yönetim Hizmetleri

TurkMarin, Gemi İnşa ettiren kurum, kuruluş ve firmalara, ilgili Mühendislik Disiplinlerinde bünyesinde yer alan Uzmanlık Yetenekleri ile, Projenin Hedeflenen Bütçesinde, Planlanan Aktinde ve İlgili Kurallara ve Kalite Standartlarına uygun olarak tamamlanıp, teslim edilmesinde değer sunabilecek hizmetler verebilmektedir.